INFORMÁCIE -

 

Konvenčná verzus prírodná

Lákavý obal a priaznivá cena výrobku nemusia vždy korešpondovať s jeho obsahom a ak nám záleží na tom, aby kozmetika nebola testovaná na zvieratách, nespôsobila nám alergie a neobsahovala priveľa chémie, mali by sme sa lepšie zorientovať v tom, čo nám trh ponúka.

Zloženie kozmetických výrobkov

Zloženie kozmetických výrobkov je síce uvedené na ich obaloch, ale bežní spotrebitelia si z nich len ťažko dokážu vydedukovať napr. to, či výrobky obsahujú zložky, ktoré potenciálne môžu vyvolať alergiu. Alergické reakcie sa môžu prejaviť vo forme svrbenia, začervenania, ekzému, žihľavky, ale vo vážnejších prípadoch aj v probléme s dýchaním. Ani uvedenie informácie o klinických testoch, či označenie "antialergické" nemusia byť smerodajné, pretože reakcie ľudí na konzvervačné, vonné a prídavné látky sú veľmi rozdielne a o to viac v dnešnej prechemizovanej dobe. Čoraz častejšie sa objavujú alergie aj na prírodné látky, akými sú výťažky bylín alebo čajovníkový olej. Preto je najbezpečnejšie, ak si každý nový kozmetický produkt vopred vyskúšame na malej ploche pokožky, najlepšie na predlaktí.

Najčastejšie alergizujúce zložky v kozmetike (Zdroj: Dr. A. Pons-Guiraud - Alergia a kozmetika):

- rastlinné extrakty ako harmanček, arnika, medovka, aloe, mäta, levanduľa, rozmarín, šalvia
- éterické oleje ako čajovníkový olej, ylang-ylang, eukalyptus
- peruánsky balzam (ako vonná zmes napr. v mydlách, rúžoch, zubných pastách)
- benzokaín (napr. v prostriedkoch na dezinfekciu kože)
- parafenyléndiamín (napr. vo farbách na vlasy, riasy)
- lanolín (napr. v mydlách, krémoch)

Kontrola kozmetiky

Za bezpečnosť kozmetiky zodpovedá jej výrobca alebo distribútor v danom štáte. Zhodnotenie bezpečnosti uskutočňujú odborníci stanovenými postupmi vzhľadom na cieľovú skupinu spotrebiteľov. Zvláštnemu hodnoteniu podlieha kozmetika pre deti do troch rokov, kozmetika na vonkajšiu intímnu hygienu a kozmetika na ústnu hygienu. Štátny zdravotný dozor nad kozmetikou zabezpečuje Úrad verejného zdravotníctva SR a jeho regionálne úrady. V súčasnosti sa vykonáva dozor najmä nad kozmetikou na trhu  - náhodný trhový dozor.

Zoznam nebezpečných kozmetických výrobkov na našom trhu pravidelne aktualizuje Úrad verejného zdravotníctva SR a nájdete ho na web stránke http://www.uvzsr.sk

Certifikovaná kozmetika

Spotrebitelia si môžu vybrať z viacerých zahraničných certifikátov kozmetiky. Sú nimi certifikované označenia nezávislých skúšobní, ktoré vždy nájdete na obaloch kozmetických výrobkov.