BANKOVÉ SPOJENIE:  

VÚB BANKA :       2968124557/0200

VARIABILNÝ SYMBOL:   ČÍSLO VAŠEJ OBJEDNÁVKY